auto otpad i stari dijelovi vozila cink i legure cinka Mesing Bakar Staro željezo Staro željezo Aluminijumska žica i legure aluminijuma Istrošene baterije i akumulatori
Reciklirajte istrošena vozila

Trgosirovina doo daje svoj doprinos zaštiti okoline i kroz reciklažu rabljenih vozila, koja se više ne mogu registrovati ili nisu u voznom stanju, čime se smanjuje odbacivanje u okolinu gume, plastike i drugog otpada. Građani i privredni subjekti koji raspolažu navedenim vozilima, molimo da ista predaju na reciklažu uz novčanu naknadu.

Reciklažom istrošenih automobila nastaju upotrebljivi auto djelovi za prodaju – farovi, felge, motori, gume.

Neupotrebljivi rezervni dijelovi od istrošenih automobila recikliraju se kao sekundarne sirovine metala i nemetala.


Auto otpad, istrošeni dijelovi, gume i sl.

Auto otpad, istrošeni dijelovi, gume i sl.