auto otpad i stari dijelovi vozila cink i legure cinka Mesing Bakar Staro željezo Staro željezo Aluminijumska žica i legure aluminijuma Istrošene baterije i akumulatori
O nama

Početak rada preduzeća datira od 1947. godine kada je osnovano kao "Otpad" Sarajevo za područje BiH, a 1969 godine preregistruje se u „Trgosirovina“ dd Sarajevo kao privredno društvo za sakupljanje i tretman otpadaka i ostataka metala i nemetala.

Trgosirovina dd Sarajevo privatizacijom u 2001. godini transformiše se u "Trgosirovina" doo Sarajevo sa osnovnom djelatnošću sakupljanja otpadaka i proizvodnju sekundarnih sirovina metala i nemetala u potpuno privatnom vlasništvu.

Podaci o subjektu

Naziv: "TRGOSIROVINA" DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKUH ITPADAKA I PROMET SEUNDARNIH SIROVINA d.o.o. SARAJEVO
JIB:420007087006
Djelatnost: 38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala
Tip društva: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Registracijski broj: 1-1790
Stanje: Aktivan
Datum registracije: 07.03.2001. Kantonalni sud u Sarajevu
Tip vlasništva: Privatno 01.07.2009. Općinski sud u Sarajevu
Adresa: Halilovići br.9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Certifikati

Certifikat ISO-14001 Certifikat ISO-14001

Okolinska i politika kvalitete

Politika kvalitete Okolinska politika