auto otpad i stari dijelovi vozila cink i legure cinka Mesing Bakar Staro željezo Staro željezo Aluminijumska žica i legure aluminijuma Istrošene baterije i akumulatori
Reciklaža

Djelatnost 37. „Reciklaža“ – sakupljanje i tretman otpadaka odnosno proizvodnja sekundarnih sirovina metala i nemetala obavlja se u skladu sa sljedećim standardima i dozvolama:

 1. Standard ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom
 2. Standard ISO 14001:2015 Sistem zaštite okoliša
 3. Dozvolom za upravljanje otpadom koja obuhvata reciklažu: rabljenih vozila, električnog i elektronskog otpada.
 4. Okolinskom dozvolom
 5. Vodnom dozvolom za opasan i neopasan otpad.

Reciklaža obezbjeđuje reprodukcioni materijal za željezare, livnice i drugu prerađivačku industriju, te značajno dopronosi smanjenju zagađenja okoliša.

U cilju što adekvatnije realizacije zadataka i sprovođenja odgovarajućih aktivnosti iz navedenih i drugih dokumenata i propisa donijeli smo:

 1. Politiku kvaliteta
 2. Okolinsku politiku


Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka obuhvata

 • Bakar i legure bakra;
 • Aluminijum i legure aluminijuma;
 • Cink i legure cinka;
 • Olovo i legure olova;
 • Staro željezo legirano i nelegirano.

Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

 • Transformatorsko rabljeno ulje bez PCB/PCT;
 • Turbinsko rabljeno ulje bez PCB/PCT;
 • Motorno rabljeno ulje bez PCB/PCT ;

Društvo "Trgosirovina" doo vrši reciklažu i otkup bakra i legura bakra. Bakar se dijeli na:

 • bakarno uže;
 • bakar I klase;
 • bakar II klase;
 • bakar III klase;
 • bakarni kablovi
 • bronza
 • mesing
Bakar I klasa Bakar II klasa Bakar III klasa Bakar lakirani

Društvo "Trgosirovina" doo vrši reciklažu i otkup aluminijuma i legura aluminijuma. Aluminijum se dijeli na:

 • aluminijsko uže bez Fe;
 • aluminijska žica;
 • aluminijski lim;
 • aluminijum tvrdi;
 • aluminijski kablovi
Aluminijum Aluminijum Alu-zeljezno uze

Društvo "Trgosirovina" doo vrši reciklažu i otkup cinka i legura cinka. Cink dijeli se na:

 • cink lim;
 • ingoti;
 • cink oksid;

Društvo "Trgosirovina" doo vrši reciklažu i otkup olova i legura olova. Olovo se dijeli na:

 • olovni lim;
 • olovne cijevi;
 • olovni oksid;
 • olovni akumulatori sa kiselinom;
Olovni akumulatori Olovo

Društvo "Trgosirovina" doo vrši reciklažu i otkup starog legiranog i nelegiranog željeza. Željezo se dijeli na:

 • staro željezo za preradu u željezarama;
 • staro željezo za preradu u livnicama;
 • stari lim (gus) za preradu u livnicama;
 • staro legirano (inox 18/08, 18/10);
Staro zeljezo Staro zeljezo