auto otpad i stari dijelovi vozila cink i legure cinka Mesing Bakar Staro željezo Staro željezo Aluminijumska žica i legure aluminijuma Istrošene baterije i akumulatori
Reference

Dobavljači

Naši najznačajniji dobavljači su:

  • JP “Elektroprenos/Elektroprijenos” BiH a.d. Banja Luka
  • JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo,
  • Rudnici uglja FBiH,
  • Metalna i elektro industrija

Kupci

Sekundarne sirovine bakra i legura bakra,aluminijuma i legura aluminijuma pretežno se izvoze na evropsko tržište a sekundarne sirovine željeza na domaće i inostrano tržište.Preduzeće Trgosirovina doo